Grondwateratlas van Friesland gepubliceerd

15-09-2019 JOURE – Afgelopen week werd het eerste exemplaar van de Grondwateratlas van Friesland gepresenteerd. De atlas geeft zicht in de huidige werking van het grondwater en schetst verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst van het vaste land van Friesland.

De Grondwateratlas van Friesland is een samenvatting van een strategische grondwaterstudie die 3 jaar in beslag genomen heeft. De studie is uitgevoerd in samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân. Met behulp van deze atlas en een doorkijk naar de toekomst kan de provincie zich de komende jaren voorbereiden en anticiperen op de ontwikkelingen die op Friesland afkomen als verdroging, vernatting, verzilting en veranderingen in grondwaterstromen.

De Grondwateratlas van Friesland is in te zien en te bestellen op de site van de provincie Friesland.