Grondmarkt minder transparant

17-05-2019 JOURE – De grondmarkt is niet meer zo transparant als vroeger. Daarom kan de markt moeilijk gedetailleerd in beeld worden gebracht met de klassieke indeling in regio’s. Dat zegt Marcel de Rooij, makelaar van DLV Advies. “De prijs van landbouwgrond kan 15.000 euro per hectare verschillen op korte afstand van circa 20 kilometer.

De grote verschillen in de prijs die bij aankoop van landbouwgrond worden betaald hebben te maken met transportafstand en kavelgrootte. In de melkveehouderij heeft het ook te maken met de mogelijkheid voor een bedrijf om de huiskavel te vergroten. Voor grond van de buurman was een ondernemer altijd al bereid om een hogere prijs te betalen. De weidepremie en de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan de omvang van de huiskavel, hebben dat effect nog verder versterkt. 

Verder speelt het ondernemerschap een rol. Dat kan per regio sterk verschillen en heeft ook te maken met de alternatieven die er zijn. Ter verduidelijking wijst De Rooij op de grote regionale verschillen in ruimtedruk tussen de veenweidegebieden en de Flevopolder. De opkoop van landbouwgrond voor aanleg van infrastructuur en woningbouw is ook van invloed. De aanwezigheid van natuurgebieden in de omgeving is een factor, maar dat heeft juist een drukkend effect op de grondprijs. 

Er vindt meer ‘hybride’ financiering plaats bij de aankoop van grond. De Rooij ziet ook een trend dat een kleiner deel grond in eigendom is en een steeds groter deel gepacht wordt of in erfpacht komt. “Fiscaal is het voor stoppers aantrekkelijker om grond te verpachten in plaats van te verkopen. Daarmee wordt stakingswinst voorkomen en gepachte grond heeft een lagere waarde op de fiscale balans. Bovendien is er geen hoger rendement te behalen met landbouwgrond dan het verpachten aan akkerbouwers of boomtelers. Maar ook verpachten voor melkveehouderij zou lonend zijn.