Groenste kabinet ooit kiest met stikstofvoorstellen niet voor natuur

17-11-2019 JOURE – De Natuur- en milieuorganisaties zijn niet tevreden over de nieuwe stikstofvoorstellen van het kabinet. Met name het voornemen om de natuurdoelen en de beschermde status van bepaalde Natura2000 gebieden aan te passen stuit op onbegrip. “Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit, laat zijn ware gezicht zien”, en “het kabinet zou voor natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken”, zijn enkele van de reacties.

In de nieuwe voorstellen staat dat bepaalde natuurdoelen in kleine gebieden onhaalbaar zijn zouden en dus beter elders gerealiseerd kunnen worden. De natuur- en milieuorganisaties verenigd in LandschappenNL bestrijden het beeld dat deze doelen onhaalbaar zijn. Ze zijn haalbaar als ook deze kleinere gebieden inbedden in een robuust netwerk van onderling verbonden gebieden. De geopperde flexibilisering is dus overbodig – en het kabinet zou zich bij haar lange termijn voorstellen moeten concentreren op het realiseren van dat robuuste natuurnetwerk en op voldoende middelen voor beheer en ontwikkeling daarvan.

Opmerkelijk vinden de natuur- en milieuorganisaties verenigd in LandschappenNL de aankondiging van het kabinet in gesprek te gaan met de Europese Commissie over het aanpassen van de beschermde status van bepaalde Natura2000 gebieden. Deze onderhandelingen zullen weinig kans van slagen hebben omdat het netwerk van Natura2000 gebieden de ondergrens is waaraan lidstaten zich moeten houden.

Milieudefensie dat stelt dat het kabinet zich rijk rekent met het invoeren van enzymen in veevoer. “Dat is goed voor DSM, maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw. Met dit pakket neemt het kabinet onnodige risico’s voor het behoud van de natuur en banen in woningbouw.”

Volgens Greenpeace laat het zelfverklaarde groenste kabinet ooit zijn ware gezicht zien en kiest het ervoor het mes in de natuur te zetten. “Dit is het begin van het einde van natuurbescherming. Het kabinet zou voor natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken. Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.”