Groene energie moet natuur in haar waarde laten

16-09-2020 JOURE – Dertig ‘energieregio’s’ hebben van de landelijke overheid opdracht gekregen om ruimte te vinden voor de windmolens en zonnepanelen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Met het openbaar worden van de concept-plannen, wordt duidelijk dat beschermde natuurgebieden op grote schaal benoemd zijn als ‘mogelijke plaatsingslocatie’. Omdat natuur, landschap en biodiversiteit in ons land al enorm onder druk staan, trekken natuurorganisaties deze week aan de bel in een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren. Groene energie moet, maar mag niet ten koste van de natuur, aldus Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

Gezamenlijk moeten de dertig door het Rijk aangewezen energieregio’s ruimte vinden voor een enorme hoeveelheid aan windmolens en zonnevelden. Bij 100 procent windenergie gaat het om 400 à 600 grote windturbines van minimaal 100 of zelfs 150 tot 200 meter hoog, of 750 à 1.000 kleinere windturbines. Bij 100 procent zonne-energie komt dit neer op 9.000 tot 13.500 hectare aan zonnepanelen.

In conceptplannen staan onder andere gebieden als het IJsselmeer en Markermeer, de Deltawateren, de Veluwe en het Waddengebied genoemd. De drie organisaties kijken naar de overheid om tijdig een coördinerende rol op te nemen en heldere keuzes te maken door groene energie niet ten koste te laten gaan van biodiversiteit.