Groen licht voor restauratie Jouster Toer

06-09-2019 JOURE – De Jouster Toer, icoon van de vlecke Joure, wordt in oude glorie hersteld. Eigenaar Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten heeft deze week opdracht verleend voor het vervolg van de restauratie. In december 2018 zijn in overleg met de gemeente de torenspits en de lantaarn uit voorzorg gedemonteerd en verwijderd. Uit een inspectie was gebleken dat de houten constructie verregaand was aangetast.

De totale kosten van de werkzaamheden zijn geraamd op € 285.000,-. Gemeente De Fryske Marren was tot 2016 eigenaar van de Jouster Toer en heeft in juni € 200.000,- beschikbaar gesteld. Voor het resterende bedrag is externe financiering gevonden. Aannemer Jurriëns Noord voert de restauratie uit, deze aannemer heeft vorig jaar ook de torenspits verwijderd. De werkzaamheden worden nu voorbereid en vinden voor het grootste deel plaats in de werkplaats van Jurriën Noord in Sneek. In het tweede halfjaar van 2020 is de oplevering van de toer.