Grip op Grond-kaart’ verbetert hergebruik van grond


02-12-2017 JOURE – Efficiënter en duurzamer gebruik maken van grond. Dat is het doel van de digitale ‘Grip op Grond-kaart’ die donderdagmiddag 30 november door gedeputeerde Michiel Schrier gelanceerd is in Joure. De kaart maakt vraag en aanbod van grond in Fryslân in één oogopslag inzichtelijk. Bedrijven, gemeenten, provincie en andere partijen kunnen gebruik en transport van grond die vrijkomt bij projecten aan elkaar koppelen. Beter hergebruik past bij de ambitie voor circulaire economie.

De kaart is gepresenteerd op een kennismiddag op het projectbureau bij knooppunt Joure. Centrale vraag was hoe we zo efficiënt en strategisch mogelijk met grond om kunnen gaan en kunnen samenwerken door projecten aan elkaar te koppelen. Grondstoffen worden steeds schaarser en hergebruik belangrijker. Gemeenten en marktpartijen gingen met elkaar in gesprek. Gedeputeerde Schrier deed de oproep om samen het beeld van vraag en aanbod compleet te maken en daarmee met z’n allen bij te dragen aan grip op grond en een circulaire economie.

Presentaties
Er waren verschillende presentaties. Van der Wiel Drachten vertelde over hun ervaring met grondstromen en hoe Grip op Grond een gezamenlijk succes kan worden, ook in relatie tot de circulaire economie. De projectleiding van knooppunt Joure nam de aanwezigen mee in het project en het toepassen van het Grip op Grond principe. En er werd een blik geworpen op toekomstige projecten zoals de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Enorme hoeveelheden
In Fryslân wordt binnen verschillende projecten enorm veel grond, zand en bagger verplaatst. Denk aan natuurinrichting en infraprojecten. Door het slim inzetten van vrijkomende grond wordt winst behaald. Winst in de zin van geld, duurzaamheid, vermindering CO2 uitstoot en verkeersveiligheid. Zo kan grond over kortere afstanden vervoerd worden, wat brandstofkosten bespaart, uitstoot vermindert en de verkeersveiligheid bevordert. Zeker als er bij het transport gebruik gemaakt kan worden van schepen. Daarnaast wordt er meer grond hergebruikt en hoeft er minder ‘nieuwe’ grond gewonnen te worden.