Graven afwateringsgreppels niet toegestaan


07-02-2018 JOURE – Door het natte weer worden er steeds meer greppels naar de sloten gegraven om natte percelen droog te krijgen. Officieel valt het graven van de greppels onder grondbewerkingen die niet zomaar zijn toegestaan. De juiste procedure is dat de belanghebbende eerst een aanvraag indient bij het rayonhoofd. Daarna zal het Rayonhoofd contact opnemen met de vergunning verlener.

Tegen overtreders kan het Wetterskip Fryslan mogelijk actie ondernomen. Deze loopt het risico om tegen een boete aan te lopen. Ook moet de schade die door het graven van de greppel is veroorzaakt worden hersteld. Niet duidelijk is hoe het Wetterskip Fryslan op dit punt gaan handhaven.

Loonwerkers daarom geadviseerd om bij de opdrachtgevers te checken of zij toestemming hebben om afwateringsgreppels te graven. Met het water dat via de greppel wordt afgevoerd wordt vaak ook grond meegenomen waardoor de waterloop verstopt kan raken. Tevens spoelen via deze wijze meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mee.
Dergelijke greppels leiden ook tot onveilige situaties voor het onderhoud aan de waterloop omdat onderhoudsmachines hierdoor kunnen kantelen. Gewezen wordt ook op het belang van het zorgen van een goede bodemstructuur die infiltratie van regenwater bevordert.

Door verkeerde grondbewerkingen kan de slootkant instabiel worden en ontstaan verzakkingen. Dit hindert de aan- en afvoer van water maar leidt ook tot gevaarlijke situaties bij het onderhoud en hogere onderhoudskosten.