Gratis juridisch advies


24-01-2017 JOURE – Juridische vraag? Op 1 februari kunt u met uw juridische vragen in de bibliotheek van Joure tussen 15:00 uur en 17:00 uur terecht bij Mariska Akkerman, werkzaam bij Klabou Advocaten.

Het spreekuur is er voor bedoeld om gemakkelijk toegang te krijgen tot het recht en is daarom gratis toegankelijk. Alle vraagstukken kunnen tijdens het spreekuur worden voorgelegd. Mocht u er niet zeker van zijn of uw vraag iets juridisch is, dan kunt u altijd vooraf bellen en uw vraag kort bespreken.

Aanmelden
U kunt zich tot 12.00 uur op de dag zelf aanmelden via Klabou advocaten:
Telefoon: 0515 – 426366
Mail: akkerman@klabouadvocaten.nl

– Het spreekuur is tussen 15.00 en 17.00 uur.
– Neem de stukken mee waar u vragen over heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten, brieven of beslissingen van de gemeente of het UWV zijn.
– Het gesprek zal maximaal een half uur duren. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal er gezocht worden naar een passende oplossing.