Gratis gft-container voor basisscholen

13-10-2019 JOURE – Basisscholen in onze gemeente ontvangen een gratis gft-container én afvalbakjes voor groenafval in de klaslokalen. Dit in combinatie met een lessenpakket over afvalscheiding. Donderdagochtend overhandigde wethouder Irona Groeneveld de eerste twee gft-containers op basisscholen De Tweespan en Sint Jozef in Lemmer. Wethouder Groeneveld hield een praatje met de klas over afvalscheiding. De reacties zijn positief en er hebben zich inmiddels 12 scholen aangemeld. De gemeente werkt met het lessenpakket over afvalscheiding samen met Groen Doen en de vrijwilligers van Ho! Net yn ‘e Kliko. In de lessen leren de kinderen om goed afval te scheiden omdat afval waardevol is en je het vaak nog opnieuw kunt gebruiken.

Op beide scholen zijn de educatieve lessen over afvalscheiding inmiddels gepland. We doen dit in samenwerking met de organisatie Groen Doen (natuur- en milieu-educatie), Mar & Klif en met de vrijwilligers van Ho! Net yn ‘e Kliko. Thuis én op school vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren afval scheiden en beseffen dat afval waardevol is, omdat je het vaak nog opnieuw kunt gebruiken. Als gemeente vinden wij dit ook erg belangrijk en wij willen de scholen daar dan ook graag bij ondersteunen.

Groene container en biobakjes in de klas
Bij veel scholen is er geen groene container aanwezig voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Scholen worden namelijk vanuit het gemeentelijk afvalbeleid als ‘bedrijf’ gezien waardoor ze zelf voor het afvoeren van hun afval moeten zorgen. Een losse groene container brengt extra kosten met zich mee. Gecombineerd met een aantal gastlessen over afval, biedt de gemeente de scholen nu een gratis gft-container aan én biobakjes voor in de klaslokalen. Dit om het afvalscheiden te stimuleren. Er hebben zich inmiddels 12 scholen enthousiast aangemeld en de aanmeldingen lopen nog door.

Besparen op restafval
Als het gft-afval in de container met restafval verdwijnt (de grijze container), kunnen we het niet meer composteren. Bovendien is de grijze container daardoor zwaarder, waardoor de afvoerkosten hoger zijn. Dat is zonde. Hier willen we graag verandering in brengen én daarmee het afval scheiden beter stimuleren. Vandaar deze actie i.s.m. Mar & Klif en Ho! Net yn ‘e Kliko. Het gaat om een gratis groene container voor de school en afvalemmertjes voor in de lokalen. De gemeente zorgt ook kosteloos voor het legen van de groene containers.