Glasvezel aanleg in de Fryske Marren (update)

15-09-2020 JOURE – De aanleg van het glasvezelnetwerk in de kleine dorpen en het buitengebied van De Fryske Marren is in volle gang. De monteurs zijn in juli gestart met het plaatsen van de eerste huisaansluitingen in het pop-gebied Joure. Daarna werken zij verder in pop-gebied Langweer. Vanaf eind september worden huisaansluitingen geplaatst in pop-gebied Doniaga en daarna in Sint Nicolaasga. Scharsterbrug is verschoven naar januari 2021 en Wyckel naar november 2020. Dit heeft te maken met de boring onder de A6 en A7 door.

De eerste aangemelde bewoners in pop-gebied Joure zijn inmiddels aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het is dan de beurt aan de telecomaanbieders om te zorgen het signaal. Bewoners krijgen meestal binnen drie weken na de huisaansluiting een installatiepakket thuisgestuurd.

Er zijn inmiddels vijf bovengrondse verdeelpunten geplaatst. In september worden de verdeelpunten Wijckel en Idskenhuizen daar nog aan toegevoegd. De verdeelpunten Langweer, Doniaga, Sint Nicolaasga en Wijckel zijn nog niet meteen actief, omdat er nog een verbinding mist in het netwerk (boring onder de A6 en A7). Dat betekent dat aangemelde bewoners een huisaansluiting krijgen, die nog niet meteen signaal geeft.

De aannemer graaft momenteel in de pop-gebieden Scharsterbrug, Idskenhuizen, Wijckel, Sint Johannesga en vanaf medio september in de omgeving Oudehaske. In pop-gebieden Joure, Langweer en Sint Nicolaasga is het graafwerk zo goed als afgerond.