Gezondheidsdienst dieren wijst op risico’s van oppervlaktewater

02-08-2019 JOURE – Veel rundveehouders maken regelmatig gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor het vee. Oppervlaktewater kan sterk wisselen in kwaliteit. Hieraan zitten een aantal risico’s, zeker bij hogere temperaturen. De Gezondheidsdient voor Dieren (GD) wijst op de gevaren van blauwalgen, waterstofsulfide en botulisme.

Zodra de sloot een groene waas bevat, duidt dat op blauwalgen. Dit zijn cyanobacteriën. De uitscheidingsstoffen van deze bacteriën zijn giftig voor koeien. De dieren krijgen zenuwverschijnselen en kunnen lever- en nierschade oplopen. Soms treedt door de leverschade enkele weken later zonnebrand op.

In sloten waar veel afgestorven planten liggen of waar op de bodem een dikke laag slib ligt, is zwavelvervuiling door rottingsprocessen mogelijk. Water met waterstofsulfide ruikt naar rotte eieren en kan bij opname zenuwverschijnselen veroorzaken die tot uiting komen in ademhalingsproblemen, benauwdheid en sterfte.

Als er dode dieren in het water terechtkomen, is er een risico op Botulisme bij de koeien die dat water drinken. Botulisme wordt veroorzaakt door toxinen die worden geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Koeien die deze toxinen binnenkrijgen, krijgen zenuwverschijnselen die zichtbaar worden in zwakte, verlammingen en sterfte.

Bij gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor het vee is het van groot belang dat het water van goede kwaliteit en smakelijk is. Bij twijfel over de kwaliteit van het water is het advies om leiding- of bronwater te geven.