Gezamenlijk aanpak is meest effectief voor bestrijding muizenuitbraak

20-05-2020 JOURE – Vroegtijdig inzicht in de mogelijke ontwikkeling van muizenuitbraken in combinatie met hogere waterpeilen en bevloeiing. Dat lijkt de meest effectieve aanpak om schade als gevolg van muizenuitbraken te beheersen. Dat stelt het ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga in het rapport ‘Muizenuitbraken in 2019-2020 in beeld’. Dit rapport is opgesteld in opdracht van LTO Noord, provincie Friesland en Wetterskip Fryslân.

In het voorjaar van 2019 werden landbouwgebieden in grote delen van Fryslân getroffen door een flinke muizenuitbraak die pas begin 2020 tot een eind kwam. Ook in 2018 was er overlast van muizen. De uitbraken leidden tot schade aan landbouwpercelen en verminderde grasopbrengsten waardoor boeren ruwvoer moesten inkopen, land moesten doorzaaien of opnieuw inzaaien.

Bevloeien en hoge waterpeilen
De onderzoekers zochten naar mogelijkheden om de effecten van muizenuitbraken te dempen. Hier blijkt bevloeien in combinatie met een hoog waterpeil het meest effectief. Timing en samenwerking met buren en het waterschap is hierbij van groot belang. Afgesproken is dat LTO Noord een draaiboek opstelt om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in aanloop naar een eventuele volgende uitbraak.

Muizenmonitor voor inzicht in ontwikkeling muizenpopulatie
Inzicht in de ontwikkeling van muizenpopulatie helpt om tijdig op de juiste locaties maatregelen te nemen. Daarom is het digitale informatieplatform de ‘muizenmonitor’ gelanceerd. Door een combinatie van satellietbeelden en toetsingen door boeren met een app is de ontwikkeling van de muizenpopulatie beter te volgen. De boer krijgt hierdoor sneller inzicht en kan eerder ingrijpen.