Gevolgen Lelystad Airport geheel onduidelijk voor Friesland


27-04-2017 JOURE – Dat er gevolgen zijn ten aanzien van de aanvliegroute's ten aazien van de Lelystad airport uitbreiding is wel duidelijk. Maar welke deze nu precies zijn is nog steeds niet geheel duidelijk wat voor overlast het met zich mee zal brengen. De kans is groot dat het aantal vliegtuigen dat laag over Fryslân vliegt wordt flink groter. Naast de provincie wachten ook gemeenten op meer informatie. Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen opgericht die zich bezig zullen houden met de mogelijke gevolgen.

Omrop Fryslân heeft diverse vragen gesteld aan Lelystad Airport echter bleven alle vragen onbeantwoord. De omroep wordt doorverwezen naar Luchtverkeersleiding Nederland, de officiële instantie voor het vliegverkeer. Op de website van Lelystad airport zijn er diverse kaarten te vinden waarop aanvliegroute's zijn te zien. De luchtverkeersleiding geeft aan hiermee niet bekend te zijn.

Actiegroepen rondom het nieuwe vliegveld zullen dan ook niet lang op zich laten wachten. Overlast zal er zowel voor mensen zijn maar dat het gevolgen voor de floara en fauna is logisch.