Gemiddelde prijs van 71.600 euro per hectare in eerste kwartaal van 2022

02-05-2022 JOURE – De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland van percelen die in het eerste kwartaal van 2022 werden verhandeld is uitgekomen op 71.600 euro per hectare. Dat is 1% lager dan in het vierde kwartaal van 2021, maar 3,2% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2021. De cijfers zijn afkomstig uit registraties bij het Kadaster.

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het eerste kwartaal met 1,1% naar 81.900 euro per hectare. De gemiddelde prijs van grasland is met 2,7% gedaald tot 64.700 euro per hectare. Voor snijmaisland werd gemiddeld 71.400 euro per hectare betaald. Dat is 6,6% meer dan in het laatste kwartaal van 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 is 8.300 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 15% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Gemeten over de laatste vier kwartalen is in totaal 32.500 hectare grond in andere handen overgegaan. Dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,80%, tegen 2,05% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

De berekeningswijze van de gemiddelde grondprijzen is aangepast door het Kadaster. Transacties met extreem hoge of lage grondprijzen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 volgens een aangepaste methode uitgesloten.