Gemiddeld melkveebedrijf had in 2020 balanswaarde van 4,5 miljoen euro

09-04-2022 JOURE – De balanswaarde van de melkveebedrijven steeg in 2020 licht ten opzichte van 2019. Het balanstotaal van 4,5 miljoen euro voor een gemiddeld bedrijf is ongeveer gelijk aan het totaal van 2018. Eind 2020 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit op melkveebedrijven 73%, dit is gelijk aan de solvabiliteit in 2019.

De fosfaatrechten werden in 2020 gemiddeld ruim 300.000 minder waard ten opzichte van 2018, maar de meeste andere activa stegen in waarde. Grond stond voor bijna 2,5 miljoen euro op de balans, en is hiermee de voornaamste bezitting. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen namen toe in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het investeringsniveau in zowel de gangbare als de biologische melkveehouderij namen toe in 2020 ten opzichte van 2019. Bij beide typen bedroegen de investeringen in 2020 gemiddeld ruim 90.000 per bedrijf. In 2020 werd er door gangbare bedrijven gemiddeld voor 34.000 euro geïnvesteerd in machines, werktuigen en installaties. Ook werd er bijna 10.000 euro geïnvesteerd in fosfaatrechten.

Door biologische melkveebedrijven werd in 2020  voor gemiddeld 40.000 euro geïnvesteerd in gebouwen en voor 33.000 euro in werktuigen en installaties.