Gemiddeld inkomen in de landbouw stijgt met 4% in 2019

17-12-2019 JOURE – Het gemiddeld inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw in 2019 wordt geraamd op 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Tussen, en ook binnen, de bedrijfstypen zijn grote inkomensverschillen. Vooral ondernemers in de varkenshouderij hebben een goed jaar achter de rug. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders kampen met een daling van hun inkomen.

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders in 2019 is geraamd op 31.000 euro. Dat is 6.500 euro minder dan in 2018 en ook onder het gemiddelde van 37.000 euro over 2014-2018. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en lagere zuivelopbrengsten daalt het inkomen van biologische melkveebedrijven met 8.500 tot gemiddeld 28.000 euro.

Varkenshouderij boekt topresultaten
Het gemiddelde inkomen van varkenshouders in 2019 wordt geraamd op 257.000 euro. Door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest stijgt de vraag uit Azië naar varkensvlees met aanzienlijke prijsstijgingen tot gevolg. De gesloten varkensbedrijven realiseren een inkomen van gemiddeld 325.000 euro. Het inkomen van zeugenbedrijven stijgt in 2019 van 13.000 euro negatief naar 245.000 euro. Het inkomen van vleesvarkensbedrijven wordt geraamd op 219.000 euro.

Lagere eierprijzen drukken inkomen pluimveehouderij
Het gemiddelde inkomen van leghennenbedrijven daalt met ruim 40% naar 45.000 euro. De daling is vooral het gevolg van lagere eierprijzen in het eerste kwartaal van 2019 door een groter aanbod. Vleeskuikenhouders zien hun inkomen halveren tot 60.000 euro; het laagste niveau sinds 2013. De prijs voor vleeskuikens daalt met 4% en hoewel ook de kosten dalen door goedkoper voer en minder dieren per bedrijf, worden de lagere opbrengsten hierdoor niet gecompenseerd.

Inkomens in de akkerbouw halveren
Voor akkerbouwbedrijven is voor het oogstjaar 2019 een gemiddeld inkomen geraamd van 37.000 euro, de helft van het inkomen van vorig jaar. Voor het oogstjaar 2019 ligt de productie voor de meeste akkerbouwgewassen gemiddeld hoger dan vorig jaar en rond het meerjaars-gemiddelde. Op de afzetmarkten staan de prijzen van uien, consumptieaardappelen en tarwe onder druk. De prijs van suikerbieten stijgt door een herstel van de wereldmarktprijs als gevolg van een lagere suikerproductie van 2018. Voor zetmeelaardappelbedrijven wordt een daling van het inkomen geraamd. De productie van zetmeelaardappelen per hectare neemt in 2019 toe, maar het zetmeelgehalte blijft achter als gevolg van de droogte. Het prijsniveau wordt bijna 10% lager geraamd.