Gemiddeld hoger fosforgehalte in melk dan de norm

07-02-2019 JOURE – In een paar duizend monsters die binnen de ‘Mineralencheck’ van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn onderzocht ligt het gemiddelde fosforgehalte op 1,14 gram fosfor per liter melk. De gegevens zijn afkomstig van enkele honderden bedrijven die een aantal keren per jaar het fosforgehalte laten bepalen in de tankmelk. Daarmee ligt het gehalte in de melk dat de GD vaststelt hoger dan de 0,97 gram per liter die als uitgangspunt is gebruikt voor het bepalen van de fosfaatproductie per koe bij de introductie van de fosfaatrechten in de melkveehouderij.

De GD biedt melkveebedrijven sinds 2018 de mogelijkheid om het fosforgehalte inde tankmelk te laten bepalen via de Mineralencheck. De bepaling van het fosforgehalte is in eerste instantie bedoeld om de gezondheid van de koeien te bewaken op het moment dat het fosforgehalte in het rantsoen van koeien wordt teruggebracht. Uit een onderzoek van de GD in 2017 bleek het fosforgehalte te kunnen variëren tussen 0,9 en 1,4 gram per liter melk.