Gemeenteraad aan zet bij zandwinning

24-12-2018 JOURE – Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet toegevoegde om verdere communicatie uit te wisselen met de provincie Friesland. De zandwinning stond al langer op de agenda en volgens de minister zijn alle procedures juist doorlopen. En daarmee is de weg vrij voor de gemeente raad van De Fryske Marren een besluit te nemen over het het wel of niet toelaten van de zandwinning.

Er kwamen grote protesten van inwoners van de gemeente en diverse belangen organisaties die bang zijn voor overlast. Niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de gevolgen voor de natuur. Zo zou er geluidshinder zijn in vorm van een continu aanhoudende brom en zou het water in het IJsselmeer vertroebelen.

Ook zou het eiland van 17 hectare de mogelijke overlast met zich mee brengen. Het gevaarte is ook nog eens 22 meter hoog. Over een periode van dertig jaar zal er in totaal een oppervlakte van 218 hectare, tot 60 meter diep, zand afgegraven voor de kust van Oudemirdum.

Begin 2019 zal er een besluit van de gemeenteraad komen ten aanzien van de plannen.