Gemeentelijke monumentenbeleid

12-11-2019 JOURE – Samen met een werkgroep en met deskundige ondersteuning van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is er een advies opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente in de toekomst met gemeentelijke monumenten om willen gaan. Het college heeft met dit advies ingestemd. Dit betekent dat het advies wordt voorgelegd aan de raad en dat zij hier een besluit over nemen.

Debat en beslút
Op woensdag 13 november gaan de raadsleden over het onderwerp debatteren. Op dezelfde avond nemen zij een besluit. Het debat en beslút kunt u online volgen via de gemeente website. Daar vindt u ook de agenda van de raadsvergadering.

Waar kunt u het beleidsadvies vinden?
Het beleidsadvies en meer informatie over de gemeentelijke monumenten vindt u op www.defryskemarren.nl/gemeentelijkemonumenten.