Gemeentelijke informatie in uw brievenbus?


23-10-2017 JOURE – Op woensdag 8 november zal gemeente De Fryske Marren een nieuw maandelijks katern op papier, huis-aan-huis verspreiden in de hele gemeente. Dat is tenminste wat er te lezen is op de gemeentepagina. Indien een bewoner namelijk een nee/nee sticker op zijn of haar deur heeft dan zal de burger GEEN katern ontvangen.  De vraag is dan ook of de gemeente niet beter zelf een uitgaaf zou kunnen brengen waar geen reclames terug te vinden zijn.

Inwonerspanel
In het katern vindt u informatie en achtergronden over gemeentelijke projecten en activiteiten die echter ook digitaal via de gemeentelijke website zijn te vinden. Volgens de gemeente bleek uit onderzoek onder het inwonerspanel dat er bij inwoners behoefte bestaat aan meer gemeentelijke informatie op papier. De resultaten van het onderzoek zijn echter niet inzichtelijk of opvraagbaar voor Jouregio.

Amendement
De FNP, D66, VVD, ChristenUnie en GroenLinks hebben een amendement ingediend over deze kwestie. Er is aangegeven vanuit deze politieke partijen dat de uitvoering niet overeenkomt met het amendement. Daarmee wordt er volledig voorbijgegaan aan de wensen van het hoogste orgaan binnen de gemeente, de raad. Het amendement wat is getekend op 5 juli 2017 is bindend voor de burgemeester en wethouders. De vraag is of uiteindelijke verantwoordelijke, burgemeester Veenstra, nog geloofwaardigheid is. Het vertrouwen in de burgervader is in ieder geval (ook onder de politieke partijen) niet toegenomen.