Gemeente weer baas over bekabeling binnen DFM


30-03-2017 JOURE – De gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren willen hun beleid en beheer op het gebied van kabels en leidingen in de openbare ruimte actualiseren. De wens is ingegeven door het feit dat er met de aanbieders van kabels en leidingen verschillende contracten en afspraken zijn. Hierdoor is het voor vergunningverlening en handhaving onmogelijk effectief te controleren. Daarnaast is het juist verrekenen van de kosten per aanbieder zeer omslachtig en onduidelijk. Tot slot heeft de gemeente de wens weer baas in eigen grond te worden.

Daarvoor hebben de gemeenten samen met een viertal netbeheerders, te weten Enexis B.V., Liander N.V., Vitens N.V. en KPN B.V., die samen alle kabel- en leidingbeheerders vertegenwoordigen een verordening kabels en leidingen opgesteld. Ook is in nauw overleg een concepthandboek opgesteld. Hierin worden de regels en procedures vastgelegd voor nuts- en telecombedrijven met betrekking tot de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in de openbare ruimte.