Gemeente Súdwest-Fryslân steekt €375.000,- in tijdelijke oplossing afritten

07-02-2022 JOURE – De tijdelijke oplossing voor de verkeersproblematiek bij de afritten Sneek Oost (A7 en N7) bij Sneek moet voor de zomer klaar zijn. In de spits staat het er regelmatig stil. De rotondes kunnen de verkeersdrukte niet aan. Vandaar dat er nu een extra rijstrook op de rotonde en toerit zal komen. Op de lange termijn denkt de gemeente aan een verbreding van de zuidelijke rondweg.

Voor (schoolgaande) fietsers levert dat ook gevaarlijke situaties op. Als je van Joure naar Sneek fietst, moet je over 5 rijbanen heen. De gemeente zoekt daarvoor nog een goede oplossing. Er wordt bekeken wat de beste route zou kunnen zijn.

Volgens de gemeente past een tijdelijke maatregel in de definitieve oplossing die de gemeente voor ogen heeft. Daar is de gemeente met diverse partijen nog over in gesprek. De extra rijstroken moeten er voor de zomer liggen. Wanneer er een definitieve oplossing ligt en er een oplossing is voor de veilige oversteek van fietsers is nog niets zeggen.