Gemeente stuurt ouders brief om medische gegevens


07-09-2017 JOURE – De ouders die gebruik maken van taxicentrale de Witte krijgen vandaag een brief van gemeente De Fryske Marren. In de brief worden de ouders gevraagd om toestemming te geven voor het delen van medische gegevens met taxicentrale Witteveen. De ouders dienen dan een formulier te ondertekenen en deze retour te zenden. De aanmelding is echter niet verplicht!

Het ouderplatform is van mening dat goed vervoer ook zonder medische gegevens gerealiseerd kan worden. Het enige wat voor de vervoerder van belang is dat een kind lopend of rolstoel gebonden is. Dit in verband met de keuze van een rolstoeltaxi of een "gewone"taxibus. Als ouder/verzorger een extra toelichting wil geven over de beperking,dan hebben zij zelf de mogelijkheid om dit mondeling aan de chauffeur te melden. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Ouderplatform via 0622046195