Gemeente start verkenning naar ‘Grut Haske’ in Balk

12-05-2019 BALK – Een nieuwe en duurzame ontmoetingsplek voor Balk in ‘t Haske en een opgeknapte en grotere sporthal voor het dorp. Dat is wat het college de komende tijd samen met de inwoners van Balk nader wil onderzoeken. Het is het voorlopige resultaat van studie naar de maatschappelijke voorzieningen in Balk. Het college vraagt de gemeenteraad in de Kadernota 2019 alvast rekening te houden met een investering.

Uitbreiding ‘t Haske
De gedachte is om afscheid te nemen van het gebouw de Treemter en ’t Haske grondig te renoveren en uit te breiden met een dorpszaal. Het college denkt dat een ‘Grut Haske’ de meest kansrijke optie is voor een duurzaam te exploiteren ontmoetingsplek in Balk. De investering is te overzien en het afbreukrisico beperkt. Met de sloop van de Treemter kan er, naast voldoende parkeerplaatsen, beperkt ruimte ontstaan voor (sociale) woningbouw in het centrum.

Uitbreiding De Trime
De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is aan het eind van haar levensduur. Het college zet zich daarom in voor het opwaarderen en uitbreiden van sporthal De Trime als vervanger van de gymzaal.

Meest kansrijke scenario
Het college is van mening dat dit scenario het best past bij het dorp. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van gebouwen die nog niet aan het einde van hun levensduur zitten, terwijl er veel kansen zijn voor verduurzaming van het vastgoed. In 2018 heeft Plaatselijk belang Balk Vooruit een peiling gehouden onder inwoners naar hun voorkeursscenario. De stemmen waren toen verdeeld tussen de bestaande gebouwen renoveren en alles nieuw bouwen. Het scenario ‘Grut Haske’ kan, wat het college betreft, een oplossing zijn die goed tegemoet komt aan de wensen en behoeftes van het dorp.

Hoe nu verder
Uiteraard moeten er nog veel vragen beantwoord worden, totdat er een definitief besluit genomen kan worden. Dit eindoordeel is aan de gemeenteraad. Ook moet er nog geld beschikbaar worden gesteld. Als eerste stap willen we samen met het dorp bepalen wat er nodig is. Een zogenaamd programma van eisen. Het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek hangt tenslotte grotendeels af van de bereidheid van inwoners van Balk om te participeren. Het college gaat hiervoor het gesprek aan met dorp. Voorlopig wordt hiermee afscheid genomen van de andere scenario’s die in beeld waren voor Balk.