Gemeente start uitgebreide vergunningprocedure voor azc


25-01-2018 JOURE – Nadat de rechtbank van Noord Nederland de Familie De Winter in het gelijk heeft gesteld over de onjuiste procedure rondom de omgevingsvergunning van het azc in Balk, heeft het college besloten juiste procedure alsnog uit te voeren. Volgens burgemeester Fred Veenstra heeft de opnieuw uit te voeren procedure geen gevolgen voor de gemeente echter zou het alleen wat meer tijd kosten om de juiste procedure opnieuw uit te laten voeren. Deze uitspraak deed hij tijdens een telefonisch interview op Radio Spannenburg. De burgemeester zegt in het interview niets over de financiële gevolgen.

Het azc kan in afwachting van de uitkomst van deze procedure open blijven. Bij de verlening van de omgevingsvergunning is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure (die 8 weken duurt) gevolgd. Dit is de normale gang van zaken bij een omgevingsvergunning. Bij de behandeling van het bezwaarschrift en door de voorzieningenrechter is deze gevolgde procedure goedgekeurd. De rechter is nu van mening dat, op basis van recente jurisprudentie (mei 2017), de gemeente in het geval van het azc Balk toch de uitgebreide procedure (26 weken) had moeten volgen. Het verschil tussen beide procedures is onder meer dat de gemeenteraad dan eerst een verklaring van geen bedenking moet afgeven.

Alle financiële gevolgen die een mogelijk afkeuring van de bouw mogelijk met zich mee brengt komt is geheel voor rekening van de COA. De ontwerp-vergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd en eenieder kan daartegen zijn of haar zienswijzen inbrengen. De ter inzage legging zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.