Gemeente positief over plannen POES SintJohannesga

05-04-2021 SINTJOHANNESGA – De stichting POES (staat voor Plek voor Ontmoeten En Sport) Sintjohannesga heeft plannen om een multifunctionele ontmoetingsplek (sport en spel) in Sintjohannesga te realiseren met de mogelijkheid van skeeleren, bmx’n en skateboarden, voet-en volleyballen, sportlessen te organiseren en een (sportieve) ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen te creëren.

De voorkeur van POES gaat uit naar de locatie aan de ijsbaan vanwege de centrale ligging in het dorp (een ideale ontmoetingsplek in het dorp) en vanwege het feit dat er moet worden geïnvesteerd in de ijsbaan. Onder andere in verband met aanpassing aan de verlichting en de lekkageproblemen van de ijsbaan. De Protestantse gemeente
is bereid om de grond te verkopen aan de stichting POES.

In de jaarvergadering van Dorpsbelang is het plan als zeer positief ervaren. Afgelopen jaren is meerdere keren over de plannen gecommuniceerd middels (huis aan huis) nieuwsbrieven. Verder is er onder andere een buurtonderzoek geweest en heeft een vertegenwoordiger van de stichting een ronde gedaan langs de direct omwonenden. De reacties waren positief. Er wordt nu officieel aan het college verzocht een principebesluit te nemen om binnen 1 jaar de omgevingsvergunningaanvraag in te dienen.