Gemeente positief over ‘Huren in Friesland’


16-04-2017 JOURE – Accolade wil samen met twee andere wooncorporaties (Elkien en WoonFriesland) een gezamenlijk woonruimtebemiddelingssysteem in  richten onder de naam “Huren in Friesland”. Hiervoor willen zij een stichting oprichten om het eigendom en beheer van de gegevens van de woningzoekenden goed te beleggen. Conform de wet- en regelgeving, is een zienswijze van de gemeente vereist voor het oprichten van een stichting door een corporatie.

Op deze wijze willen zijn een zorgvuldige besteding van volkshuisvestelijke middelen in De Fryske Marren en het huisvesting voor kwetsbare groepen garanderen. Het vinden van een passende woning zou hier makkelijker van moet worden.

Het woonruimtebemiddelingssysteem heeft als belangrijk voordeel dat een woningzoekende zich maar op 1 punt hoeft in te schrijven. Zo krijgen ze snel toegang tot het totale
aanbod van de corporaties. De verhuurder blijft gewoon via de corporatie de woning huren. Hier veranderd niets in. Door de centralisatie nemen de kosten voor inschrijving voor een woning af.