Gemeente niet verantwoordelijk dichtslibben van het Nannewijd


16-09-2017 JOURE – Het grootste gedeelte van het Nannewiid is in eigendom van Staatsbosbeheer (SBB). De recreatievaart op het Nannewiid heeft de laatste jaren steeds meer last van ondieptes. Dit blijkt uit de vele klachten, die ook bij de gemeente terecht zijn gekomen. Eind 2016 is door recreatiebedrijf Warena een werkgroep opgericht, die zich in wil zetten voor de verdieping van het Nannewiid.

Dit initiatief is door dhr. J. Ykema genomen omdat er naar zijn oordeel geen partijen waren, die zich verantwoordelijk voelden voor het op diepte houden van dit recreatieve vaarwater. Het grootste gedeelte van het Nannewiid is in eigendom van SBB. Volgens SBB is het Nannewiid grotendeels bestemd als plassengebied en een deel als moerasgebied. Er is volgens SBB geen baggerverplichting.

De sloten langs de woningen en een klein deel van het noordelijke gedeelte zijn in eigendom van particulieren en bedrijven. Voor dit deel zijn de particulieren en bedrijven uiteraard verantwoordelijk. Onze gemeente heeft slechts een klein deel in eigendom langs de Badweg. Dit deel is al jaren op diepte. Baggeren is hier dus niet noodzakelijk.

Het Wetterskip heeft voor de bouwvakvakantie metingen in het Nannewiid uitgevoerd. Dit om de diepte en de samenstelling van de sliblaag in het gehele meer te kunnen vaststellen. De metingen worden na de vakantieperiode beoordeeld. Mede op basis hiervan zullen kostenberekeningen voor het uitdiepen worden gemaakt.