Gemeente houdt enquête over Polle en Zeedijk in Lemmer

07-02-2020 LEMMER – Wilt u wel of geen winkels aan de Zeedijk in Lemmer? Dat is de belangrijkste vraag van een enquête voor inwoners van Lemmer en omgeving. We zijn benieuwd naar uw mening als inwoner.

Online enquête
In een paar minuten deelt u uw mening met ons. We hebben 11 vragen opgesteld waarin we u vragen naar uw mening. Als u wilt kunt u daarbij ook uw argumenten voor- of tegen vestiging van winkels meegeven. De resultaten worden door onderzoeksbureau DTNP geanonimiseerd aangeboden aan de gemeente.

Ga naar de enquête

U kunt de vragenlijst tot en met zondag 23 februari 2020 invullen. Behalve deze online enquête wordt de komende tijd ook op straat in Lemmer gevraagd naar de mening van het publiek.

Winkeliers krijgen aparte uitnodiging
Bent u winkelier in Lemmer? Dan krijgt u een aparte uitnodiging voor een enquête voor ondernemers. In die enquête wordt ook gevraagd naar uw eventuele verplaatsingswens. Heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met Leon Heger van DTNP (024 – 379 20 83).

Onderzoek nodig
In en rond Lemmer wordt al lange tijd gesproken over de vestiging van woningen en winkels aan de Polle/Zeedijk in Lemmer. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks is daarom afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen en detailhandel op deze locatie. Deze enquête is onderdeel van dat onderzoek. Behalve een onderzoek onder inwoners en ondernemers, wordt er ook gekeken naar de effecten voor het verkeer en eventuele gevolgen voor het centrum van Lemmer.