Gemeente gaat tarieven rioolaansluitingen harmoniseren


15-05-2017 JOURE – Op dit moment zijn er binnen onze gemeente geen eenduidige regels als een inwoner of een bedrijf bij een bestaand pand een rioolaansluiting wil realiseren of vernieuwen. Er wordt dan ook per situatie bekeken wat de kosten zullen zijn. De gemeente wil nu de procedure, voorwaarden en tarieven voor rioolaansluitingen overal gelijk trekken.

Huidige procedure
Er gaat veel tijd verloren door correspondentie tussen gemeente en aanvrager. Een offerte dient opgevraagd te worden bij een aannemer. Daarna moet toestemming gevraagd worden aan de aanvrager of hij akkoord gaat. Vervolgens kan pas uitgevoerd en afgerekend worden. Tevens is er nog een risico van meerwerk waarbij het nog lastiger wordt.

Snelle afhandeling
Aanvragers zijn gebaat bij een snelle afhandeling van verzoeken. De Fryske Marren staat voor klantvriendelijkheid en daarmee ook voor een snelle afhandeling van verzoeken. De procedure, tarieven en aanvraagformulier worden op korte termijn op de gemeentelijk website gezet.