Gemeente gaat papier in Sint Nicolaasga zelf inzamelen


21-01-2017 JOURE – Vanaf februari 2017 gaat de gemeente het oud papier in Sint Nicolaasga inzamelen. Tot nu werd dit gedaan door de drie scholen, verenigd in de Stichting SJAK. Omdat de stichting heeft aangegeven hiermee te willen stoppen, neemt de gemeente dit over. Inwoners van Sint Nicolaasga en omgeving ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met de inzameldata 2017. De eerste inzameldag is woensdag 8 februari.

Papier gebundeld in dozen
Het oud papier en karton kan de komende tijd nog gewoon gebundeld of in dozen aan de weg, zoals men gewend is. Later zal de gemeente in Sint Nicolaasga en omgeving overstappen op mini-containers voor papier, maar deze moeten nog besteld worden. Hierover ontvangen inwoners op dat moment bericht. Nieuw is dat het oud papier vanaf 7.00 uur aan de weg moet staan, dit gaat al in op 8 februari.

Inkomstenbron
In een aantal dorpen/gebieden van De Fryske Marren wordt het oud papier en karton ingezameld door verenigingen of scholen. Dit is voor de inzamelaars vaak een vaste inkomstenbron. De afgelopen tijd is er veel contact geweest met de verenigingen over de toekomst van het inzamelen van oud papier, om te kijken naar een optimale scheiding van het oud papier. Op basis van de gesprekken is besloten om de inzameling op de huidige wijze en met de huidige inzamelaars voort te zetten én om samen te blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijke inzameling. Zo houden de verenigingen hun inkomsten, waarbij de gunstige, vaste marktprijs een stimulans is om zoveel mogelijk papier in te zamelen.

Vaste marktprijs
De garantieprijs van de gemeente die er voorheen altijd was, is in 2016 komen te vervallen. Omdat de marktprijs voor oud papier al een tijdlang hoog ligt, was de garantieprijs van de gemeente in de praktijk de laatste jaren niet meer nodig. De verenigingen ontvangen voor het oud papier een vaste marktprijs die is afgesproken met Omrin; deze marktprijs is gunstig en staat in ieder geval vast tot en met 2020 (dit geldt voor alle Friese gemeenten die de afvalinzameling met Omrin hebben geregeld). De inkomsten van oud papier voor verenigingen zijn dan ook stabiel, mits men voldoende papier inzamelt.

Vrijwiligers
Na aftrek van de vaste kosten (zoals vervoerskosten), blijft er voor verenigingen en scholen jaarlijks een mooie inkomstenbron over, op basis van de vaste marktprijs. Hoe meer men inzamelt, hoe hoger de inkomsten (omdat de vaste kosten dan in verhouding zakken). In het contact met de verenigingen en scholen zullen we deze informatie de komende tijd benadrukken, zodat de inzamelaars weten waar ze aan toe zijn en een bewuste keuze kunnen maken voor de toekomst. Als een vereniging aangeeft te willen stoppen, dan neemt de gemeente de inzameling in het betreffende gebied over, zodat inwoners oud papier kunnen blijven scheiden.