Gemeente DFM doet oproep aan Minister Wiebes


08-02-2018 JOURE – Onder het dorp en de omgeving van Rottum ligt een gasveld. Een gasveld dat Vermilion wil aanboren. Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat behandelt momenteel het daarvoor ingediende winningsplan en de aangevraagde omgevingsvergunning. Vanuit de boorlocatie in Nijelamer, gelegen in de gemeente Weststellingwerf, is het de bedoeling het gas te winnen. Het college van De Fryske Marren roept de minister op om het lokale bestuur en de inwoners van de regio serieus te nemen en zo vroeg mogelijk bij de procedure te betrekken.

Winningsplan
In het winningsplan staat omschreven hoe er gas gewonnen gaat worden en welke invloed dit op de omgeving heeft. Het ministerie heeft ons voor het winningsplan als overlegpartner om advies gevraagd. Wij zijn het winningsplan op dit moment aan het beoordelen en zullen voor de deadline van 13 maart ons advies aan het ministerie sturen.

Omgevingsvergunning
Het gasveld Rottum zal aangeboord worden vanaf een locatie aan de Kooiweg in Nijelamer. Vanuit die locatie is het de bedoeling om op termijn een drietal gasvelden aan te boren, waaronder het gasveld Rottum. Voor de omgevingsvergunning van de boorlocatie is de gemeente Weststellingwerf gevraagd om een verklaring van geen bedenking (VVGB). Het college van De Fryske Marren is van mening dat ook de gemeenteraad van deze gemeente zeggenschap heeft. De boorleiding komt onder onze grond te liggen en er wordt geboord naar het gas in gemeente De Fryske Marren. Wij hebben bij het ministerie er dan ook meermaals op aangedrongen om alle betrokken gemeenten op gelijke wijze te behandelen, net als zij bij het winningsplan wel doen.

Oproep aan minister Wiebes
Het college is van mening dat zij op dit moment niet in de gelegenheid wordt gesteld om de belangen van haar inwoners goed te behartigen. Zij vraagt de minister dan ook om ook gemeente De Fryske Marren als volwaardig overlegpartner te beschouwen en ook bij de omgevingsvergunning te betrekken. Daarnaast pleit zij voor een goede informatievoorziening aan de inwoners van het gebied. Deze oproep zal zij ook per brief aan de minister sturen.
Wethouder Frans Veltman: “Gaswinning is een gevoelig thema . Wij vinden het dan rechtvaardig en zorgvuldig dat de lokale overheid en de inwoners van het gebied serieus en vroegtijdig worden betrokken bij het proces.”