Geitenstop in Fryslân geldt voorlopig voor een jaar

22-05-2019 JOURE – De voorlopige stop op geitenhouderijen blijft nog een jaar gelden. Wel past de provincie de voorlopige stop op een paar punten aan. In februari kondigde de provincie een stop op geitenhouderijen af op basis van een advies van GGD-Fryslân.

Er bestaat mogelijk een relatie tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de aanwezigheid van geitenhouderijen in de buurt. De RIVM doet hier landelijk onderzoek naar in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw.

De in februari afgekondigde voorlopige stop betekent concreet dat zich in Fryslân geen nieuwe geitenhouderijen mogen vestigen en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Ook mogen bestaande veehouderijen niet omschakelen naar deze sector. Om het tijdelijke verbod door te voeren moet de Verordening Romte 2014 worden gewijzigd. Op het Ontwerp Wijzigingsverordering Romte 2014 dat ter inzage heeft gelegen, zijn vijf reacties binnengekomen. De provincie heeft op grond van deze reacties de verordening op drie punten aangepast.

Het afmesten van geitenbokjes tot een leeftijd van 10 weken en geboren binnen het eigen bedrijf, wordt van het verbod uitgezonderd (regeling). In de toelichting op de verordening wordt opgenomen dat het verbod op een toename van geiten niet geldt voor die gevallen waarvoor vóór 14 februari 2019 een vergunningaanvraag is ingediend. En in de toelichting op de verordening wordt beschreven wat onder een ‘bestaande geitenhouderij’ wordt verstaan; namelijk een bedrijf in de vergunde situatie.

Provinciale Staten nemen op 10 juli een besluit. Deze zal uiterlijk op 14 augustus in werking treden.