Geitenmelk productie met 4% toegenomen

De geitenhouderij heeft in veel provincies al enige tijd te maken met een bouwstop. De omvang van de veestapel neemt derhalve nauwelijks toe. Het eerste halfjaar van 2019 kenmerkt zich door goede weersomstandigheden, waardoor de melkproductie per geit met ongeveer 4% gestegen is. De hitte van juli heeft tijdelijk voor een terugval gezorgd. De melkprijs is in 2019 in stappen verhoogd en ligt met ruim 63 eurocent per kilogram melk ongeveer 7% hoger dan in 2018. De vraag naar melk is goed en de toename van het aanbod wordt beperkt. De verwachting is dat de melkprijs gedurende de periode van de bouwstop minimaal op dit niveau blijft.

De krachtvoerkosten en de strooiselkosten liggen op een hoger niveau dan in het eerste halfjaar van 2018. De krachtvoerprijs is met ongeveer 1,3 eurocent per kilogram gestegen en ligt hiermee ongeveer 5% hoger dan in het eerste halfjaar van 2018. De strooiselkosten liggen in het eerste halfjaar van 2019 nog op een hoog niveau, maar met de nieuwe oogst in het vooruitzicht is een prijsdaling te verwachten. De droogte in 2019 is vooral plaatselijk, wat de verschillen in ruwvoerkosten tussen bedrijven zal doen toenemen.

De kritieke opbrengstprijs zal in 2019 naar verwachting nog licht toenemen. De marge stijgt echter doordat de melkprijs sterker gestegen is dan de kosten. De korte termijn ziet er voor de verdiensten in de geitenhouderij goed uit. Onzekerheden voor de toekomst zijn de resultaten van het gezondheidsonderzoek dat momenteel lopende is ten aanzien van ammoniakuitstoot.