Geen zuivere koffie

03-06-2019 JOURE – Woensdag 29 mei kwam het in de gemeenteraad van De Fryske Marren toch nog tot een begin van een discussie over de €100.000.- die het College van B&W aan het koffieconcern Jacobs DE schonk als medebetaling aan een €35.000.000.- en 90 banen kostende reorganisatie bij dat bedrijf en de bereidheid om nog eens tot een bedrag van €1.500.000.- bij te dragen aan een door dit bedrijf op te zetten innovatiecluster. Een begin, want tot een echt debat waar alle partijen aan deelnamen kwam het niet. Daarvoor lag de bijna twee geleden met elkaar afgesproken zwijgzaamheid nog te zwaar op de maag.

DE NCPN diende, samen met de Burgerpartij, een motie in waarin de gemeenteraad gevraagd werd het buiten de gemeenteraad om aan Jacobs DE begin 2018 uitbetaalde bedrag van €100.000.- te betreuren, kreeg alleen de steun van de FNP-fractie en werd zodoende verworpen. Een NCPN-motie waarin het College van B&W werd verzocht verder geen geld meer aan dit bedrijf te geven, kreeg slechts de steun van de Burgerpartij.

De NCPN noemde het absurd dat een wereldconcern, eigendom van een schatrijke Duitse familie, met geld gesteund wordt door een gemeentelijke overheid die de afgelopen jaren grote bezuinigingen op sociale zaken, welzijn, sport en cultuur heeft doorgevoerd en voor de komende jaren alweer een bezuiniging van €3.000.000.- in het vooruitzicht stelt. Een wereldconcern dat zijn winst met 70% zag stijgen en overal in de wereld andere bedrijven opkoopt, heeft geen steun van de gemeente nodig. Een reorganisatie met verlies van veel banen en dan nog durven zeggen dat het gemeentegeld bedoeld is voor behoud van werkgelegenheid….! Waar was het gemeentebestuur toen er andere bedrijven in de gemeente écht in de problemen kwamen, vroeg de NCPN zich af.

Op sociaal gebied haalt De Fryske Marren alles uit de kast om zo weinig mogelijk geld aan sociale zaken en zorg uit te geven, waardoor er inwoners in de problemen komen en een respectloze bejegening daarbij niet wordt geschuwd. Terwijl de rijkdom, zoals in dit geval een wereldconcern als Jacobs DE, met alle égards behandeld wordt. Onder de bevolking wordt over deze kwestie al lange tijd met afschuw gesproken. Het wordt steeds duidelijker hoe de grote meerderheid van de gemeentepolitiek denkt over in welke hoek de mensen zitten die de steun van de Gemeente nodig hebben. Dat zijn dus niet zij die men doorgaans ‘de zwakken in de samenleving’ noemt.