Geen vergunning van De Fryske Marren voor gas- en olieboringen

05-12-2019 JOURE – De gemeente heeft bij de raad van state aangegeven niet open te staan voor boringen naar gas of het onderzoeken van de mogelijkheid er van. Volgens de gemeente zou er overlast ontstaan bij het boorwerk en bij de ondergrondse explosies.

Bij de behandeling van de zaak kwam de vraag vanuit het ministerie naar voren of de gemeente de vergunningen wel op tijd heeft aangevochten. In Nederland is het gebruikelijk dat gemeente tot 6 weken na een beslissing van de overheid heeft om protest aan te tekenen bij een besluit. Nu blijkt dat de gemeente echter maar 2 weken had om te reageren.

De Raad van State zal een besluit moeten nemen of er inderdaad een grondonderzoek mogelijk is bij het dorp Hemelum en het gebied bij Follega en Lemmer, waarbij er zal worden gezocht naar olie en gas. Daarnaast zullen uitzoeken of het ministerie alsnog in moet gaan op de bezwaren van de gemeente.