Geen veranderingen in uitslag verkiezingen

21-03-2022 JOURE – Tijdens de openbare zitting werd duidelijk dat het centraal stembureau geen vreemde dingen zijn tegengekomen. Ook werden diverse documenten al eerder gepubliceerd. Wel werd er gemeld dat er 2 mensen zich op een stembureau hebben gemeld met de melding dat zij afzagen van hun stemrecht.

Ook werd er een melding gedaan van een stem die werd uitgebracht op een kandidaat door een echtpaar waarvan er slechts 1 stem terug te vinden was. De vraag van de inwoner was wat de gemeente hier aan zou kunnen doen. Na overleg met de kiesraad bleek dat de uitslag verder hier niet door zou veranderen en is het niet meer na te gaan voor kiesraad wat er nu is gebeurd. Bovendien valt het stemrecht onder geheim.

In de gemeente zijn er 41602 kiesgerechtigden. In totaal werden 23942 stemmen uitgebracht. Daarnaast waren er 52 blanco stemmen en 27 ongeldig verklaarde stemmen.