Geen rioolheffing voor losse agrarische bijgebouwen mogelijk


19-12-2017 ARNHEM – Voor agrarische bedrijfsgebouwen welke fysiek gescheiden zijn van het woonhuis en niet direct of indirect zijn aangesloten op een gemeentelijke voorziening mogen geen rioolrechten geheven worden. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem die aan de orde kwam bij een discussie in Alphen aan de Rijn over het opleggen van een rioolheffing aan agrarische bijgebouwen.Via hoger beroep en cassatie oordeelde de Gerechtshof in Arnhem dat, indien woning en bedrijfsgebouwen fysiek van elkaar gescheiden bouwsels zijn, zich hierom alleen al lenen naar verkeersopvattingen voor verticale splitsing. De bedrijfsgebouwen zijn naar het oordeel van het Hof derhalve niet aan te merken als een eigendom dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Dat brengt met zich mee dat de bedrijfsgebouwen niet in de heffing van het onderhavige rioolrecht kunnen worden betrokken.