Geen ophokplicht voor Nederlands pluimvee

24-01-2020 JOURE – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan de deskundigengroep dierziekten gevraagd het risico voor de vogelgriep voor Nederland te beoordelen. Naar aanleiding van dat advies is besloten vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee in te stellen. LTO Nederland/NOP en AVINED vinden deze beslissing zeer teleurstellend. Om de kans op introductie van het virus op Nederlandse pluimveebedrijven te verkleinen, zien zij een tijdelijke ophokplicht als een belangrijke preventieve maatregel en aanvulling op hetgeen de sector zelf doet om introductie van het vogelgriepvirus H5N8 te voorkomen.

De deskundigengroep dierziekten heeft maandag 20 januari op verzoek van de minister de bestaande situatie beoordeeld. De conclusie is dat wilde vogels hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Verder beoordelen de deskundigen dat het niet waarschijnlijk is dat er nu besmette vogels in Nederland zijn. Deze conclusie baseren zij onder meer op het feit dat er sinds de herfst meer dan 2.500 levende wilde vogels in Nederland zijn bemonsterd en negatief zijn getest op vogelgriep. Ook zijn er bij het testen van in Nederland dood gevonden wilde vogels geen besmettingen gevonden. Verder zijn er geen met besmette bedrijven of hobbylocaties gevonden in Nederland, België en Duitsland.

Kans op insleep klein
De najaarstrek van de broedgebieden van wilde watervogels in noordoost Europa naar het zuidwesten is achter de rug. De vogels blijven op hun winterbestemming tot de trek terug begint. Alleen wanneer door streng winterweer voedsel voor de vogels onbereikbaar wordt, kan een trek naar het westen worden verwacht. De komende 2 weken wordt geen omslag in het weer verwacht. Op basis van de risicobeoordeling kan worden geconcludeerd dat de kans op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf op dit moment klein is.

Ophokplicht te ingrijpend
Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn en voor bedrijven met vrije uitloop pluimvee. Het ministerie blijft de situatie op de voet volgen. Mocht de situatie ongunstig wijzigen, zal er direct contact met de pluimveesector opgenomen worden en zal de minister passende maatregelen nemen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Sector teleurgesteld
LTO Nederland/NOP en AVINED vinden deze beslissing zeer teleurstellend. Om de kans op introductie van het virus op Nederlandse pluimveebedrijven te verkleinen, zien zij een tijdelijke ophokplicht als een belangrijke preventieve maatregel en aanvulling op hetgeen de sector zelf doet om introductie van het vogelgriepvirus H5N8 te voorkomen. De sector blijft de verspreiding van het virus en de ontwikkelingen in Europa nauwlettend monitoren. De Nederlandse pluimveesector kan grote schade oplopen bij introductie van het virus als gevolg van exportsluitingen door derde landen of mogelijke ruimingen. Ook vanwege de gevolgen voor de dieren en de maatschappelijke gevolgen is tijdig ophokken gewenst en noodzakelijk.