Geen kredietfaciliteit voor Friese boeren in de problemen

02-02-2019 JOURE – De provincie Friesland gaat geen leningen verstrekken aan biologische en grondgebonden melkveebedrijven die financieel in de problemen dreigen te komen als gevolg van de fosfaatwetgeving. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten geantwoord op vragen van de fractie van de FNP in de Provinciale Staten. De FNP stelde voor vanuit de provincie een kredietfaciliteit op te zetten zoals dat ook gebeurde bij de muizenplaag waar veehouders in 2015 mee werden geconfronteerd.

Het Friese college verwijst naar een besluit dat Provinciale Staten in oktober 2018 nam. Daarin werd bepaald dat de provincie niet langer rechtstreeks leningen dient te verstrekken aan partijen. Er kan een uitzondering gemaakt worden vanwege actualiteiten, maar dat vindt het college niet wenselijk.