Geen klachten verplaatsing vuurwerkshow ballonfeesten


02-08-2017 JOURE – Toen bleek dat het vuurwerk niet door kon gaan vanwege het slechte weer, heeft de organisatie van de ballonfeesten contact opgenomen met de gemeente. Zij hebben de gemeente gevraagd om toestemming om het vuurwerk te verplaatsen. In overleg met de FUMO en de gemeente is besloten dat het vuurwerk verplaatst mocht worden naar de zondag.

Niet iedere organisatie mag zomaar vuurwerk afsteken. Hiervoor is een vergunning nodig. Deze wordt verleend door de FUMO. De FUMO is De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en werkt in opdracht van de provincie en de Friese gemeenten. Zij verlenen vergunningen en houden toezicht. De gemeente moet een gedoogverklaring afgeven. Vervolgens moet het vuurwerk nog door een gecertificeerd bedrijf afgestoken worden.

De gemeente is er zich van bewust dat het afsteken van een groot vuurwerk overlast met zich mee kan brengen. De gemeente geeft aan dat er geen klachten over het vuurwerk van de ballonfeesten zijn binnengekomen.