Geen handhaving van drukregistratievoorziening spuitmachines

31-12-2018 JOURE – Het Activiteitenbesluit stelt de drukregistratievoorziening op spuitapparatuur verplicht vanaf 1 januari 2019 met het oog op het voorkomen van drift. Het jaar 2019 zal een overgangsjaar worden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de waterschappen zullen er nog niet op handhaven. Wel zal intensief worden ingezet op communicatie en het formuleren van een handhavingsprotocol.

Belangenorganisaties in de land- en tuinbouw hebben de afgelopen jaren gepleit voor een driftarme techniek zonder drukregistratie. Hierdoor zijn pas recent de technische eisen voor de drukregistratievoorziening vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de Activiteitenregeling Milieubeheer. In de afgelopen maanden zijn bestuurlijk vervolgafspraken gemaakt om telers alternatieven voor de drukregistratie te bieden. Het resultaat hiervan moet nog via de wettelijke route worden bekrachtigd.