Geen centraal muizenplaag alarm

02-05-2019 JOURE – De kosten die het met zich mee brengt om een centraal waarschuwingssysteem op te zetten zijn simpelweg te hoog. De constateringen en het daarbij passende systeem zal betaald moeten worden door de ondernemende boeren. Agrariërs hebben aangegeven niet een dergelijk systeem nodig te hebben om te constateren dat er veel overlast zal gaan ontstaan.

Het vooronderzoek dat de provincie financierde werd, zijn niet onnodig gebleken. De beste manier om een mogelijke overlast te constateren komen door de aanwezigheid van witte reigers in het landschap en muizen paden. Beste remedie blijkt dat de boeren hun land onder water zetten. De muizen komen boven en de vogels lossen het probleem verder op.