Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

28-06-2019 JOURE – De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

Sander de Rouwe (CDA) is gedeputeerde van economie, financiën en sport. In zijn portefeuille zitten verder onder meer: IJsselmeer, Europese fondsen, kwaliteit lokaal bestuur, financieel toezicht, Windpark Fryslân en Campus Fryslân. Hij is de eerste lococommissaris.

Douwe Hoogland (PvdA) is gedeputeerde van veenweide, natuur, water en milieu. Hij gaat verder onder meer over bodem, mijnbouw, de grondbank, sociaal beleid, gezondheid en veiligheid, toezicht en handhaving.

Avine Fokkens (VVD) is gedeputeerde van verkeer, vervoer, recreatie, toerisme, ruimte en bedrijfsvoering. In haar portefeuille zit eveneens onder meer Wadden, Afsluitdijk, organisatie, de Fryske Akademy en Wetsus.

Johannes Kramer (FNP) is gedeputeerde van landbouw, leefbaarheid en wonen. Hij gaat ook over onder meer plattelandsbeleid, regionale samenwerking, het Iepen Mienskipsfûns, erfgoed, breedband, jacht en Holwerd aan Zee.

Sietske Poepjes (CDA) is gedeputeerde van klimaat, energie en cultuur. In haar portefeuille zitten verder onder meer onderwijs en taal, Fryslân 2028, handelsmissies en Waddenfonds.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke vernieuwing, communicatie, rijkstaken en integriteit in zijn portefeuille.

Regina Bouius-Riemersma is als algemeen directeur van de provincie Fryslân secretaris van het college van Gedeputeerde Staten.