Gebruikersonderzoek Fries Sociaal Planbureau: eindrapport


21-03-2018 JOURE – Vandaag is het eindrapport over het onderzoek onder gebruikers van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) aangeboden aan de Provinciale Staten. Het FSP wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân, die het onderzoeksbureau Kwink groep uit Den Haag de opdracht heeft gegeven een gebruikersonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek is om na te gaan of de gebruikers tevreden zijn over het de producten van het FSP en of de informatie als nuttig, betrouwbaar, toegankelijk, actueel en relevant worden gezien.
Hoge mate van tevredenheid
De onderzoeken van het FSP bieden volgens de gebruikers bruikbare, nuttige en betrouwbare informatie. Ze geven een goed beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen die spelen in de provincie. Gebruikers zijn hier over het algemeen (zeer) tevreden over en het FSP krijgt een gemiddelde rapportcijfer van een 7 voor het functioneren.

Beter betrekken van gebruikers
Het FSP bestaat bijna drie jaar en is op weg een instituut te worden dat in de provincie bekend staat om haar onafhankelijke en betrouwbare onderzoeken. Samenwerking met andere organisaties is hierbij cruciaal. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om gebruikers beter en eerder te betrekken bij het onderzoek en de onderzoeksagenda van het FSP. Het FSP is daarom begonnen om klankbordgroepen in te richten rond de onderzoekslijnen en de rol van de adviesraad te evalueren. Daarnaast zal er beter worden afgestemd op de vraagstukken die er spelen bij de provincie Fryslân en de onderzoeken van het FSP. Het FSP vindt het belangrijk via de onafhankelijke positie aan te sluiten bij de behoeften uit het veld.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Ingrid van de Vegte, directeur/bestuurder Fries Sociaal Planbureau, (058) 234 85 00 of ivandevegte@friessociaalplanbureau.nl