Gebrek aan samenwerking probleem binnen jeugdzorg


09-01-2018 JOURE – De verantwoordelijkheden binnen de jeugdzorg worden op elkaar afgeschoven waardoor collega’s elkaar als ‘ongeschikt’ bestempelen binnen de jeugdzorg. Uit onderzoek blijkt dat er een gebrek is aan samenwerking, structuur en regie wat voor problematiek zorgt voor ouder en kind.

Uit persoonlijke gesprekken met diverse partijen kwamen de problemen tussen de verschillende zorgprofessionals boven drijven. Wijkverpleegkundigen signaleren niet de juiste problematiek en de verdeling van taken geeft verwarring. Gevolgen zijn onder andere een (te) late signalering van bijvoorbeeld kindermishandeling.

Hoe de problematiek nu aangepakt zal worden is vooralsnog niet duidelijk. Voor sommige ouders is de maat vol en dreigen zij met juridische stappen.