Geactualiseerde milieubelastingskaarten van gewasbeschermingsmiddelen

14-02-2022 JOURE – De eerste geactualiseerde milieubelasting kaarten van gewasbeschermingsmiddelen voor 2022 zijn beschikbaar. Deze kaarten bieden handvatten voor de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen per teelt en geven de daar bijhorende belasting van het milieu weer. Van de kaarten zaaiuien, pootaardappelen en tulpen staat inmiddels de versie van 2022 online. De kaarten voor deze en vele andere gewassen zijn gratis te downloaden op milieumeetlat.nl.

De milieubelastingkaarten geven een overzicht van middelen die toegepast kunnen worden in de desbetreffende teelt. De kaarten bieden handvatten voor een bewuste middelenkeuze. De middelen op de kaart zijn onderverdeeld in toepassingsgebieden zoals onkruidbestrijding, schimmelbestrijding en plaagbestrijding.

Per middel is voor de adviesdosering de milieubelasting naar het waterleven, bodemleven en grondwater weergegeven. Ook staat het risico van elk middel voor nuttige insecten vermeld. Met name de toepassing van insectenmiddelen kan een risico voor nuttige insecten opleveren.

Wanneer er specifieke driftreductiemaatregelen vereist zijn, dan is daarmee gerekend. Ook extra eisen aan toepassingen van middelen zijn vermeld, zoals een verbod op gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan het updaten van de milieumeetlat, zodat deze klaar is voor de start van het nieuwe seizoen. Ook komen er nieuwe kaarten beschikbaar voor boomteelt, vollegrondsgroenten en meerdere akkerbouwgewassen.

De geactualiseerde milieubelastingskaarten zijn te raadplegen via de website www. milieumeetlat.nl.