Gas terug in Nijemirdum

02-05-2019 NIJEMIRDUM – Het verkeer in de bebouwde kom van Nijemirdum mag straks niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Ook op de doorgaande weg van Sondel naar Oudemirdum, de Lyklamawei, mag er niet harder worden gereden. Nu is de maximum snelheid nog 50 kilometer per uur.

Wens uit het dorp
De inwoners van Nijemirdum willen graag een verkeersveiliger dorp. Dorpsbelang Nijemirdum klopte daarom bij de gemeente aan met de wens om het doorgaande verkeer te remmen. Er is toen gezamenlijk een voorlopig ontwerp gemaakt dat in het najaar van 2017 is gepresenteerd bij een inloopbijeenkomst in het dorp.

In het najaar van 2018 heeft de gemeenteraad het budget voor de herinrichting beschikbaar gesteld via de Kadernota. Hierna zijn we samen met Dorpsbelang Nijemirdum tot een definitief ontwerp gekomen. Het college van B&W heeft in april het definitief ontwerp vastgesteld.

De volgende maatregelen worden doorgevoerd:
– Maximum snelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur;
– Kruisingen in het dorp worden gelijkwaardig en wijken zichtbaar af van de doorgaande weg;
– Komgrenzen worden versmald;
– De maximum snelheid op de weg naar Oudemirdum en Sondel (buiten de bebouwde kom) blijft 80 kilometer per uur;
– Tweehonderd tot driehonderd meter voor de komgrens wordt de maximum snelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur.
– Werkzaamheden starten in juli

Nu het ontwerp definitief is, kan de gemeente aan de slag met de aanbesteding van het werk. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden kunnen starten in juli.