Garantieprijs mei 2019 bedraagt 35,25 euro per 100 kilo

30-04-2019 JOURE – De garantieprijs voor gangbare melk van FrieslandCampina voor mei 2019 daalt met 0,75 euro ten opzichte van de vorige maand naar 35,25 euro per 100 kilogram melk, inclusief een neerwaartse correctie van 0,58 euro. Deze correctie volgt op de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk, die lager zijn dan vooraf ingeschat. De verwachting is dat de prijzen de komende tijd relatief stabiel blijven. De garantieprijs voor biologische melk blijft gelijk op 48,50 euro per 100 kilo melk, inclusief een positieve correctie van 0,18 euro. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk stabiel blijven.

In mei 2019 bedraagt de eiwitwaarde voor gangbare melk 575,42 euro, de vetwaarde 287,71 euro en de lactosewaarde 57,53 euro per 100 kilo. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde 791,71 euro, de vetwaarde 395,85 euro en de lactosewaarde 79,17 euro per 100 kilo.

Beidde garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. Voor de gangbare melk gelden de bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis, voor biologische melk bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.