Garantieprijs FrieslandCampina gangbaar omlaag

03-01-2018 JOURE – De FrieslandCampina garantieprijs voor gangabare melk voor januari 2019 daalt met 1,00 euro ten opzichte van de garantieprijs van de vorige maand naar 36,25 euro per 100 kilogram melk als gevolg van lage basiszuivelprijzen. De biologische garantieprijs stijgt met 1,00 euro ten opzichte van vorige maand naar 48,00 euro per 100 kilogram. Dat is het gevolg van hogere uitbetalingsprijzen bij referentiebedrijven.

In januari 2019 bedraagt de eiwitwaarde voor gangbare melk 591,74 euro, de vetwaarde 295,87 euro en de lactosewaarde 59,17 euro per 100 kilo. Voor biologische melk bedraagt de eiwitwaarde 783,55 euro, de vetwaarde 391,77 euro en de lactosewaarde 78,35 euro per 100 kilo.

Beidde garantieprijzen gelden voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. Voor de gangbare melk gelden de bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis, voor biologische melk bij een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis.